risk level

risk level

Co je to risk level? Tak jako v běžném životě i v zábavním průmyslu platí, že každá zábava má své hranice. To je dobré mít na paměti vždy, když se pouštíme do jakékoliv nové hry. Níže si můžete sami porovnat, jak to s jednotlivými hrami a mírou jejich rizika vlastně je. Vždy ale platí, že jde o individuální záležitost, a co vyhovuje jednomu, nemusí sedět druhému. V procentech* zde uvádíme, jaký druh her označují patologičtí hráči jako svůj hlavní problém.

*procenta vycházejí z Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2019. Jedná se o výzkum mezi patologickými hráči v léčbě, co by označili jako hlavní hazardní hru, která je dostala do problémů.

VLT a hrací automaty


Většina patologických hráčů v léčbě v roce 2019 uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji patologického hráčství byly VLT a automaty, což představuje výrazný pokles od roku 2013, kdy bylo byl počet hráčů z celkového počtu léčených 83 %.

55 %

On-line hraní


Celkově se zvýšil podíl hráčů v léčbě z 10 % na 26 %, kteří jako svou hlavní problémovou hru uvádí hraní on-line.

26 %

Kurzové sázky


V posledních 6 letech se výrazně zvýšil podíl problémových hráčů, jejichž hlavní hrou byly kurzové sázky, a to z 10 % na 24 % (údaj známý na konci roku 2019).

24 %

Kurzové sázky on-line


Podíl hráčů, jejichž hlavní problémovou hrou byly kurzové sázky on-line se v letech 2013–2019 dokonce ztrojnásobil z 6 % na 18 %. Závislost v prostředí on-line je stále častější.

18 %

Živá hra


Nárůst rizika spojeného s hraním se týká také kasin. Dochází k poměrně velkému zvýšení podílu těch, kteří uvedli jako hlavní problémovou hru živou hru (ze 4 % na 14 %).

14 %

Loterie a losy


Loterii uvedlo na konci roku 2019 jako hlavní problémovou hru 5 % hráčů v léčbě.

5 %

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVISLOSTI U MUŽŮ

55 % VLT a hrací automaty
28 % Kurzové sázky
13 % Živá hra

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVISLOSTI U ŽEN

70 % VLT a hrací automaty
17,5 % Živá hra
7,5 % Kurzové sázky

VĚKOVÝ PRŮMĚR PROBLÉMOVÝCH HRÁČŮ

Nejvyšší podíl tvoří dlouhodobě osoby ve věkové skupině 25–34 let.
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti